Архив рубрики: մաթեմատիկա

Մաթեմատիկան 《Կանաչ անկյունում》

20180530_140312

Реклама

Առաջադրանք մաթեմատկայից

1.Լուծել հավասարությունները.

1. (135+a)-96=1318

2. (5769-b)+3797=4964

3. (165+y)+69=397

4. (x-475)-62=36

5. 968-(309+a)=124

6. X:45=18

7. a· 54=1188

8. x:35-64=12

9. 945:x-20=15

10. 15· x:22=45

2.Կատարել գործողությունները.

1. 252968-2337000:(5729+5671)+5318=

2. 7866:38-16146:(3912-3834)=

3.Բաժանարար և բազմապատիկ

1.Գրել 36 և 45 թվերի բաժանարարները

2.Գրել 7և 12 թվերի բազմապատիկները

3.Արտահայտել դմ-ով և սմ-ով . 35մ, 7մ, 5դմ.

4.Արտահայտել սմ2-ով. 3դմ2, 5մ2

Մաթեմատիկան կանաչ անկյունում նախագծի ամփոփում

Մենք դիտարկեցինք մեկ արկղի բույսերի քանակը, տեսկաները, ջրի քանակը և ծախսը: Այսօր մենք հաշվեցինք Կանաչ անկյունքւմ ընդամենը քանի արկղ, քանի թաղարներ կան:

Արկղ- 28, 37, 14, 14, ընդամենը 93 արկղ

Թաղար՝

Փոքր- 57

Միջին- 107

Մեծ- 15

Միջին  հաշվով, ձմռան ամիսներին, շաբաթական յուրաքանչյուր արկղ և թավաղ ջրվում է մեկ լիտր ջրով: Ընդամենը կանաչ աանկյունում կա 272: Հետևաբար, Կանաչ անկյունում շաբաթական մոտավոր հաշվարկով ծախսվում է 280 լիտր ջուր:

Ամսական Կանաչ անկյունում ձմռան ամիսներին  ծախսվում է  1120 լ ջուր:

1 մետր խորանարդը- 180 դր.

1 մետր խորանարդը- 1000 դմ խորանարդ է

1 դմ խորանարդը- 1 լ

1մ հավասար է 10 դմ

 

 

Առաջադրանք մաթեմատրկաից 13.12

1. Գտնել արտահայտության արժեքը

4 • ( 9 ⁄ 10- 4 ⁄ 15) ։ 19 ⁄ 6 = 1\ 1.5

1 ⁄ 8 : 5 ⁄ 10 + 9 ⁄ 4 : 4 ⁄ 5 = 2\1,20

8 – 21 ⁄ 5 : 33 ⁄ 14 – 25 ⁄ 21  = 52\1550

9 ⁄ 4 : 3 • ( 3 – 5 ⁄ 3) + 5 ⁄ 6

3 – 8 ⁄ 3 : 6 • ( 3 ⁄ 2 – 3 ⁄ 5)

4 – 9 ⁄ 4 • ( 4 ⁄ 3 – 5 ⁄ 6) : 10

24 ⁄ 5 : 4 – 33 ⁄ 10 • 1 ⁄ 3

Читать далее Առաջադրանք մաթեմատրկաից 13.12