Two sisters and the cat

Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day Mrs. Wilson visited her sister. When her sister answered the door, Mrs. Wilson saw tears in her eyes. “What’s the matter?” she asked. Mrs. Smith said “My cat Sammy died last night and I have no place to bury him”.
She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister loved the cat very much. Suddenly Mrs. Wilson said “I can bury your cat in my garden in Duncan and you can come and visit him sometimes.” Mrs. Smith stopped crying and the two sisters had tea together and a nice visit.
It was now five o’clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, coat and gloves and Mrs. Smith put the dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the bus stop. She waited a long time for the bus so she bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the bus, sat down and put the shopping bag on the floor beside her feet. She then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about two minutes. Suddenly she remembered she had left the shopping bag on the bus.

Where does Mrs. Smith live?

in a condominium in Duncan

? in a condominium in Victoria

? in a house in Duncan

Why is Mrs. Smith upset?

? because her sister came to see her cat

because her cat died

? because Mrs. Wilson was sad

What did Mrs. Wilson do?

? take the cat with her on the bus

? put her gloves in the shopping bag

? prepare dinner for her sister

Who did Sammy the cat live with?

? Mrs. Wilson

? Mrs. Smith

? Mrs. Wilson and Mrs. Smith

What time did Mrs. Wilson go home?

? when the bus arrived

at 5 p.m.

? after she walked for two minutes

How did Mrs. Wilson go home?

? walked for two minutes before she caught the bus

? read a newspaper on the bus

took a bus

What did Mrs. Wilson forget?

? the newspaper

? her handbag

the shopping bag

Where did Sammy die?

in Mrs. Smith’s house in Duncan

? in Mrs. Wilson’s garden

? in Victoria

Ոջլոտություն

Pediculus humanus var capitis.jpg

Ոջլոտություն (լատ.՝ pediculosisլատ.՝ pediculus — «ոջիլ» բառից) ոջիլներով[3][4] մարդու վարակվածություն։ Ոջիլներն արյունածուծ միջատներեն, մարդու և կաթնասունների մակաբույծներ, որոնց կյանքի ամբողջ շրջանն ընթանում է տիրոջ մարմնի վրա։ Հայտնի է ոջիլների ավելի քան 150 տեսակ։ Մարդուն մակաբուծում են հագուստի ոջիլը (Pediculus humanus corporis), գլխի ոջիլը (Pediculus humanus capitis) և ցայլքի ոջիլը (Phtyrus pubis)։ Տարբերում են դրանց զարգացման հետևյալ փուլերը՝ ձու (անիծ), թրթուր, հասուն առանձնյակ։ Ոջիլները սնվում են տիրոջ արյունով, իսկ ձուն ամրացնում են մազերին կամ գործվածքի մազմզուկներին:

Դասակարգում

Ոջլոտությունը կարող է առաջացնել երեք տեսակի ոջիլներ[6].

 • Գլխի ոջիլ (Pediculus humanus capitis)
 • Հագուստի ոջիլը (Pediculus humanus corporis)
 • Ցայլքի ոջիլը (Phtyrus pubis)

Բազմացում և զարգացում

Pediculus humanus capitis.JPG

Ձվադրման համար բարենպաստ է 28-30 °C ջերմաստիճանը: Էգը ձուն ամրացնում է մազերին կամ գործվածքի մազմզուկներին։ Ձվից թրթուրի դուրս գալը և հետագա զարգացումը կախված է շրջապատի ջերմաստիճանից։ Զարգացման շրջանը տևում է մինչև 15 օր։

Հագուստի ոջիլն ապրում է մինչև 2 ամիս, գլխինը՝ 4 շաբաթ։ Ոջիլները կերպարանափոխության բոլոր փուլերում (բացի ձվից) սնվում են միայն արյունով: Հագուստի ոջիլը սնվում է օրական 2-3 անգամ։ Ոջիլները բծավոր տիֆի, հետադարձ տիֆի, տենդի հարուցիչների փոխանցողներն են։

Ոջլոտության տարածվածությունը սովորաբար պայմանավորված է անբավարար սանհիգիենային պայմաններով, բնակչության բարեկեցության ցածր մակարդակով։ Ոջլոտության սոցիալական և բնական աղետների ուղեկիցն է։

Պաթոգենեզ

Գլխի մազածածկ մասի ոջլոտության ժամանակ առաջանում է ուժեղ քոր, որից մաշկը կարող է քերծվել, թարախակալել։

Հագուստի ոջիլները (ապրում և ձվադրում են հիմնականում սպիտակեղենի վրա և մաշկի վրա են անցնում սնվելու նպատակով) ախտահարում են առավելապես անութափոսերը, աճուկները, մեջքը և այլն՝ առաջացնելով քոր, հնարավոր են թարախակույտերով և ֆուրունկուլներով ուղեկցվող քերծվածքներ և այլն։ Երկարատև ոջլոտության հետևանքով տվյալ հատվածի մաշկը կոշտանում է և գունակավորվում։

Ցայլքի ոջիլն ախտահարում է ցայլքը և շեքը (վարակվում են սեռական ճանապարհով), երբեմն՝ անութափոսերը, հոնքերը և թարթիչները։

Կանխարգելում

Կանխարգելումը, բնակչության բարեկեցության բարձրացում, բաղնիքա-լվացքային ծառայությունների ընդլայնում ու բարելավում։ Անհատ, կանխարգելման համար պետք է կանոնավոր լողանալ, հաճախակի փոխել ներքնաշորերը և անկողնու սպիտակեղենը, գլխի մազերը (հատկապես՝ երեխաների) սանրել խիտ սանրով, խուսափել ոջլոտ մարդկանց հետ շփվելուց։

Բուժում

LouseBuster[7]

Ոջլոտությունից ազատվելու համար խորհուրդ է տրվում, գլխի ոջիլների դեպքում՝ խիտ սանրով սանրվել, տղամարդկանց և երեխաների մազերը կարճ կտրել, իսկ ոջիլների ոչնչացման համար օգտագործել նիտիֆոր, պեդիլին[8] (էմուլսիա կամ շամպուն), 10 %-անոց ջրա-օճառակերոսինային էմուլսիա, որը պատրաստվում է օճառակերոսինային էմուլսիայի խտանյութից (50 % տնտեսական օճառ և 50 % կերոսին). 100 մլ խտանյութին ավելացվում է 1 լ տաք ջուր, 5 %-անոց բորաքսուք, բենզիլբենզոատի 20 %-անոց ջրաօճառային կախույթ։

Մազերը մշակելու համար սովորաբար պահանջվում է 5-10 մլ ջրաօճառակերոսինային էմուլսիա, 5-25 գ բորաքսուք, բենզիլբենզոատի 10-30 մլ ջրաօճառային կախույթ։ Նշվածներից մեկը պետք է քսել մազերին, գլխաշորով փաթաթել, թողնել 20-30 ր, այնուհետև գլուխը լվանալ տաք ջրով ու օճառով (շամպունով), պարզաջրել քացախաթթվի 5-10 %-անոց լուծույթով կամ ջրով նոսրացրած քացախով և սանրել խիտ սանրով։

Հագուստի ոջիլների դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ է հաճախակի լողանալ տաք ջրով ու օճառով, հագուստը, ներքնաշորերը, սպիտակեղենը և անկողնու մյուս պարագաները միջատազերծել։ Ցայլքի ոջիլի առկայության դեպքում՝ սափրել ցայլքի և անութների մազերը, իսկ մաշկի ախտահարված հատվածին քսել սպիտակ սնդիկային 10 %-անոց քսուք։

Ինքնաստուգում

 1. Քանի տեսակի վառելիքներ դուք գիտեք: Որոնք են: Ինչու են դրանք համարվում առաջնային:
 2. Գազ, նավթ , քարածուղ , դրանք համարվում են եներգիաըի առաջնային աղբըուրբեր։
 3. Որ էներգիայի աղբյուրներն են համարվում այլնտրանքային:
 4. արեվ , քամի, գեոթերմալ էնէրգիա։
 5. Որ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրները հնարավոր է օգտագործել Հայաստանում, հիմնավորեք պատասխանը:
 6. քանի որ հաըաստանի տարացքում արեվը և քամին շատ են լինում մերք շատ ենք ոգտագործում դրանք
 7. Որ էներգիան է կոչվում երկրորդային, որը առաջնային:
 8. առաջնային կոչվում են նրանք որոնք գալիս են ընդերքից իսկ երկրորդայինները նրանք են որոնք ստեղծվում են առաջնային էնէրգիայի մշակումից
 9. Ինչպես է արտադրվում էլեկտրաէներգիան; Ինչ էլեկտրաէներգիայի արտադրության միջոցներ ձեզ ծանոթ են:
 10. ՋԷԿ, ՋՐԷԿ, ՀԷԿ,ատոմակայաններ,,,,,,,,հողմաըին, արեվաըին և այլն
 11. Ինչ է ԳՄՈ-ն կամ ԳՁՕ-ն: Ինչու է այն վնասակար համարվում: Արդյոք դուք այդ փաստի հետ համաձայն եք:
 12. Այն որգանիզմներն են որոնց գեները ենթարկվել են ձևափոխության, քանի որ դրանք կազմվաց են թունաոր նյութերից,ես այդ փաստի հետ համադզայն չեմ քանի որ դա վնասում է մարդկանց բաըց մենք չենք կարող դնանից հերու մնալ քանի որ ւտեկիքի քանակը աշխարհում քիչ է և առանց դրա շենք կարող կերակրել մարդկանց
 13. Որոնք են համարվում բնական աղետներ; Որ աղետներն են կոչվում տեխնածին:
 14. բնական են երկրաշարժերը, ջրհեհղեղները և այլն, իսկ տեխնիկական են , պաըթյունները, հրդեհները և աըլն։
 15. Ինչ կանոներ դուք գիտեք շենքւմ երկրաշարժից պաշտպանվելու համար:
 16. կանգնել հիմնական պատերի տակ , հեռու մնալ ապակիներից , մտնել սեղանների տակ և աըլն
 17. Ինչ անվտանգության կանոններ պետք է պահպանել, եթե երկրաշարժի ժամանակ դրսում լինեք:
 18. պետք է հերու մնալ բարձրահարկ շենքերից , կանգնել բաց տարացքներում , ղուճապի չմատնվել , փակել դեմքը ինչ որ կտորով և աըլն

Հաշվետվություն

Greta Hovakimyan-ի լուսանկարը:

 

Ես Գրետա Հովակիմյանն եմ , սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան քոլեջի երկրորդ կուրսում , ընտրել եմ նախադպրոցական կրդություն բաժինը։ Ես միշտ պարտաճանաչ մասնակցել եմ ընդհանուր պարապունքներին , գիտեմ շատ ազգայրն երգեր և պարեր , ամեն ուրբաթ այցելում եմ եկեղեցի և առավոտյան ընդհանուր պարապունքը անցկացնում այնտեղ։ Այս կիսամյակի ընթացքում մասնակցել եմ ուսումնական ծրագրերի որից մեկը այն էր որ այցելեցինք Էջմիածնի Ջրառատ գըուղ և իմացանք թէ ինչպես են մշակում բույսերը ջերմոցներում, նաև ուսումնական տարվա առաջին օրը մենք բարցրացանք Արագած լերը։ Մասնագիտական առարկան լավ հասկանալու համար մենք շատ ժամանակ դասց անցկացնում ենք մանկապարտեզներում , մենք բոլոր երեխաների հետ անցկացրել ենք մի ծրագիր որի յամանակ մենք պետկ է ստուգեինք թէ նրանք կարողանում են մեկ ոտքի վրա կանգնել, հախթահարել փորցությունները  և այլն, փորցել ենք  նաև նրանց երգեր և պարեր սովորեցնել։Ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունս ։ Ես սիրելի առարկա չունեմ , փորցում եմ պատրաստ լինել բոլոր դասերին , ճիշտե դա ինձ մոտ լավ չի ստացվում բայց ես փորցում եմ անել այն ամենը ինչ իմ ույերից վեր չէ ։ Ես շատ եմ սիրում իմ քոլեյը , ուսուցիչներին , ընկերներին և տնօրենին։

Վարակիչ դեղնախտ

Վարակիչ դեղնախտ
London Scruffy Rat.jpg

Տեսակ հիվանդություն_1-0″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[1]
Ենթադաս primary bacterial infectious disease_1-1″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[1] և spirochetal diseases
Պատճառ Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601
Բուն պատճառ C84825_2-0″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[2]_1-2″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[1] և C84825_1-3″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[1]
Բժշկական մասնագիտություն համաճարակաբանություն
Հիվանդությունների բազա 7403
MedlinePlus 001376
eMedicine 220563788751 և 965698
MeSHID D014895D007922D014895 և D007922
Disease Ontology DOID:2297 և DOID:2297
NCI Thesaurus C84825_2-1″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[2]_1-4″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[1] և C84825_1-5″ class=»reference» style=»line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;»>[1]
Անվանվել է Adolf Weil
Leptospirosis Վիքիպահեստում

Читать далее Վարակիչ դեղնախտ

Կարմրուկ

Կարմրուկը սուր վիրուսային խիստ վարակիչ անթրոպոնոզ հիվանդություն է, որը բնորոշվում է ցիկլիկ ընթացքով, արտահայտված ինտոքսիկացիայով, կատարային և ցանային համախտանիշով,ինչպես նաև յուրահատուկ էնանթեմայով (Բելսկի-Կոպլիկ-Ֆիլատովի բծերով):

Պատմական տեղեկություններ.
Հիվանդությունը հայտնի է արդեն 2 հազարամյակ: XVIII դարում միայն այն անջատվեց ցանային հիվանդությունների խմբից որպես առանձին նոզոլոգիական միավոր: 1911թ. Անդերսոնը և Գոլդբերգը ապացուցեցին նրա վարակիչ բնույթը, իսկ 1954 թվին Ջ. Էնդերսը և Տ. Կ. Պիբլսը ստացան կարմրուկի վիրուսը: Կարմրուկի զարգացման պատմությունը բաժանվում է 3 հիմնական փուլերի`1/ մինչև հակաբակտերիային բուժումը, 2/ հակաբակտերիային բուժման շրջան և 3/ ակտիվ պատվաստային շրջան: Առաջին փուլը բնորոշվում էր բարձր հիվանդացությամբ և մահացությամբ:Զարգացման երկրորդ շրջանը նշանավորվեց մահացության էական իջեցմամբ,սակայն դեռևս բարձր հիվանդացությամբ: Կարմրուկի պատմության զարգացման մեջ խիստ կարևորագույն էտապ էր 1967 թվականին գործնական կիրառություն ստացած շճականխարգելումը, որը հնարավորություն տվեց էապես նվազեցնել հիվանդացությունը և այդ վարակը դարձրեց կառավարելի:

Читать далее Կարմրուկ

Ջրծաղիկ

Ջրծաղիկը սուր վարակիչ հիվանդություն է, որը -հերպեսվիրուսների (VZV) կողմից, փոխանցվում է/հարուցվում է 3-րդ տիպի օդա-կաթիլային ճանապարհով, բնութագրվում է տենդով և մաշկի ու լորձաթաղանթների վրա փոքր, թափանցիկ պարունակությամբ լցված բշտիկների առաջացումով:

Պատմական տվյալներ
Համեմատաբար վերջերս է ջրծաղիկը տարանջատվել այլ ցանային հիվանդություններից: Ջրծաղիկի առաջին նկարագրությունը որպես առանձին հիվանդություն վերագրվում է William Heberden-ին, որը 1802թ-ին ջրծաղիկը որպես ինքնուրույն հիվանդություն առանձնացրեց բնական ծաղկից: Կապը ջրծաղիկի և գոտևորող որքինի միջև առաջինը նկարագրել է Bokay-ն 1892թ-ին: Նա ենթադրեց, որ ջրծաղիկը և գոտևորող որքինը երկու տարբեր կլինիկական արտահայտություններ են, հարուցված միևնույն հարուցչով, որը մենք այժմ անվանում ենք VZV (varicella-zoster virus).

Վիրուսի տարրական մասնիկները բշտիկների պարունակությունից հայտնաբերել է Aragao-ն, 1911թ-ին: Վիրուսի կենսաբանական հատկությունները հետագայում ուսումնասիրվեցին վիրուսաբանական եղանակով:

Վիրուսը առողջ երեխաների մոտ հարուցում է առաջնային վարակ, որը բնութագրվում է տարածուն բշտիկավոր ցանով և համեմատաբար թույլ արտահայտված համակարգային ախտահարմամբ: Կլինիկական առողջացումից հետո վիրուսը կարող է պերսիստենցել օրգանիզմում տասնյակ տարիներ` ախտանիշների բացակայությամբ: Հետագայում լատենտ վիրուսի ակտիվացումը առաջացնում է միակողմանի բշտիկային ցան դերմատոմի շրջանում, որն անվանվում է գոտևորող որքին:

Читать далее Ջրծաղիկ

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի քոլեջ, 3 կուրս