Առաջադրանք Հայոց Լեզվից

Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված դերանունների հետ:

ճապոնացի երկարակյաց ձկնորսն ասում էրոր իր ամբողջ (սնունդեղել է ծովակաղամբն ու հում ձուկը:Նա ամբողջ (գյուղխորհուրդ էր տալիս նույն ձևով սնվել:
Իր կյանքի բոլոր (տարիանցկացրել է նույն գյուղում:
Քնելու ընդունակությունը կորցրած երեխային քննելով`բոլոր (բժիշկ) (ասել), թե դա բացաոիկ ուանհավանական դեպք է:
Քնաբեր դեղերից ոչ մեկը (չազդել):
Քառասուն տարի էոր իր բոլոր (գիշեր) (նվիրելիր անձի զարգացմանը:
Ամբողջ (գիշերկարդում էգրում ու նկարում:
Այդ օրը ոչ մի (վթար) (չգրանցվել):
Նոր մեքենան առայժմ ոչ մի (հաջողությունչունի:
Ամբողջ (արձակուրդնվիրեց երեխայի ասած մեքենան գտնելուն:

Colors

Black- սև
Deep black- մուգ սև
Blue- կապույտ
Brown- շականակագույն
Gray- մոխրագույն
Green- կանաչ
Orange- նարնջագույն
Pink-վարդագույն
Purple, violet- մանուշակագույն
Red- կարմիր
White- սպիտակ
Yellow – դեղին
Azure –  լազուր
Bronze –  բրոնզագույն
Coral, coral-red –  մարջանի կորալի գույն
Cream, cream-colored –  կրեմագույն
Golden, gold – ոսկեգույն
Ivory- փղոսկրի գույն
Lilac –  մանուշակագույն
Mahogany –  կարմիր փայտի գույն
Maroon –  մուգ շականակագույն
Navy, navy-blue – մուգ կապույտ
Scarlet –  ալ կարմիր
Silver, silvery – արծաթագույն
Turquoise, turquoise-blue – փիրուզագույն
Quiet colors –  հանգիստ գույներ
Warm colors – տաք գույներ
Cold colors –  սառը գույներ
Light- բաց
Dark- մուգ
Colorful –  գունավոր
Color –  գույն
Shade –  ստվեր

Appearance

attractive- գրավիչ
good-looking, beautiful, handsome (for men), pretty, cute, nice- գեղեցիկ
plain, plain-looking, unattractive, ugly- տգեղ

Height

tall-բարձրահասակ
pretty tall- բավականին բարձրահասակ
short- ցածրահասակ
pretty short- բավականի ցածրահասակ
medium height, average height- միջին հասակի

Weight and Build

thin, quite thin, slim, slender- նիհար
medium-build- միջին կազմվածքով
overweight, fat- գեր

Hair Dark- մուգ
fair (blond)- շիկահեր
black- սև
brown- շականակագույն
white- սպիտակ
gray- ճերմակ
Long- երկար
medium-length- միջին երկարություն
thick- հաստ
thin- բարակ
Shiny- փայլուն
smooth- հարթ
neatly combed- կոկիկ սանրված
Curly- գանգուր
Wavy- ալիքաձև
Straight- ուղիղ
Bald- ճաղատ
Eyes blue, green, gray, brown, light-blue, dark-gray, grayish-blue, dark
big- մեծ
bright- փայլուն
expressive- արտահայտիչ
with long lashes- երկար թարթիչներով
Nose Small- փոքր
big- մեծ
turned up- դեպի վերև
arched- կամարաձև
Age Young-  երիտասարդ
middle-aged- միջին տարիքի
twenty years old- քսան տարեկան
in her thirties- մոտ երեսուն
about forty- մոտ քառասուն

Կաթիլը: Դինո Բուցատի

12

Ջրի մի կաթիլ է բարձրանում աստիճաններով: Լսու՞մ ես: Մեկնված մահճալկալի վրա, մթության մեջ, hետևում եմ նրա հանելուկային ընթացքին:
Ինչպե՞ս է անում: Թռչկոտո՞ւմ է: Տի՛կ, տի՛կ,- լսվում է մերթ ընդ մերթ: Հետո կաթիլը կանգ է առնում և գուցե ողջ մնացյալ գիշերն էլ ձայն չի հանում:

Читать далее Կաթիլը: Դինո Բուցատի